author: Krasimir Tsonev

Hi there, I'm Krasimir. Senior front-end engineer with over 13 years of experience. I write, speak and occasionally code stuff.

NADCAST.03 с Радо Георгиев

Трети епизод на "NADCAST". Този път със Радо Георгиев. Радо преподава и програмира и компания движи и конференция организира и още какво ли не. Поговорихме си за доста неща и е трудно да ги изброя тук. Та изслушайте го целия епизод :)

Линкове: