author: Krasimir Tsonev

Hi there, I'm Krasimir. Senior front-end engineer with over 13 years of experience. I write, speak and occasionally code stuff.

NADCAST.16 с Владимир Конушлиев

Много ценен разговор с Владо се получи. В този 16-ти епизод дискутираме code review процеси, навици, мотивация и като за финал малко за баланса в нашата професия. Надявам се да ви хареса.

MP3: http://nadcast.krasimirtsonev.com/VladimirKonushliev.mp3


  • 02:50 - code review
  • 19:00 - навиците в програмирането
  • 27:14 - мотивацията
  • 39:50 - до къде стигаме с въпроса "Защо?"
  • 53:00 - за баланса