author: Krasimir Tsonev

Hi there, I'm Krasimir. Senior front-end engineer with over 13 years of experience. I write, speak and occasionally code stuff.

NADCAST.19 с Радо Станков и Минко Генчев

Ето един малък коледен подарък - епизод номер 19 на NADCAST. Последните няколко месеца съм на вълна продуктивност. С Радо Станков и Минко Гечев си поговорихме за TEA framework. Или казано по друг начин, как да намерим повече време (time), енергия (energy) и фокус (attention). Приятно слушане.

MP3: nadcast.krasimirtsonev.com/MinkoGechevRadoslavStankov.mp3

Радо Станков: http://rstankov.com/, https://twitter.com/rstankov

Минко Гечев: https://blog.mgechev.com, https://twitter.com/mgechev