author: Krasimir Tsonev

Hi there, I'm Krasimir. Senior front-end engineer with over 13 years of experience. I write, speak and occasionally code stuff.

NADCAST.23 с Яни и Ния

Епизод 23 на малко позабравения NADCAST е тук. Този път гости ми бяха Яни (https://remoteit.world/) и Ния (https://influencer.bg/). Поговорихме си за маркетинг, брандинг, hiring и работа от разстояние. Приятно слушане.

MP3: http://nadcast.outset.ws.host003.cbox.biz/23_Nia_Yani.mp3

Яни:
https://remoteit.world/
Ния:
https://influencer.bg/
https://www.facebook.com/themintpodcast/